et staerkt partnerskab at bygge-på

Tre lokale arkitektfirmaer går sammen og danner virksomheden DNA ARKITEKTER, der især skal styrke tilbuddet til erhvervskunderne. Udvidet service og fokus på spidskompetencer sikrer virksomheder såvel som offentlige myndigheder den ultimative rådgivning.

Det er de tre arkitektvirksomheder BRANDT FISCHER i Kolding, Tegnestuen Vest i Varde og NewARC i Vejen, der med årsskiftet er fusioneret til den fælles virksomhed med kontorer i Varde og Kolding. Bag sammenlægningen ligger især et ønske om at efterkomme kundernes efterspørgsel efter større og mere driftssikre samarbejdspartnere.

– Vi opererer i en krævende men særdeles spændende og dynamisk byggebranche, hvor krav og forventninger til arkitektrådgivningen er større end nogensinde før. Arkitektonisk såvel som budgetmæssigt er det af afgørende betydning, at opgaven ligger i kompetente hænder, samt at projektstyringen udføres af professionelle aktører, der kan sikre opgavens fuldførelse og holde økonomien indenfor de aftalte rammer. Ikke mindst i svære tider som vi oplever netop nu, hvor krisen betyder, at pengene ikke hænger på træerne, siger David A. Brandt Klug, der er administrerende direktør i den nye virksomhed.

Fasttømret Fasttømret lokalkendskab med visioner

De fire indehavere af DNA ARKITEKTER har gennem årtiers progressivt arkitektarbejde skabt sig et solidt kendskab til det syd- og vestjyske erhvervsliv såvel som privatboligmarkedet. Ydermere har de gennem opgaver på både Fyn og Sjælland været bidragsydere til den nytænkning, der har præget især erhvervsbyggeriet.

– Det nye partnerskab funderes på, at de visionære ideer går hånd i hånd med solid faglig indsigt og overblik over en kompleks lovgivning på byggeområdet. Med den nye konstellation sikrer vi tillige de spidskompetencer og kvalifikationer, der kræves i forbindelse med opgaver for regioner, kommuner og store erhvervsbyggerier, fortsætter David A. Brandt Klug.

Kreativitet i hånd og mus

Og selv om de fire arkitekter selvsagt arbejder med moderne 3D-projektering i tegneprogrammer som Revit og AutoCAD Architecture, er de oprindelige arkitektredskaber – blyanten og skitseblokken – stadig en central del af ideudviklingsfasen.

– Den kreative del af arbejdet ligger for os alle helt naturligt ”i hånden”. Og på papiret. Selvsagt i dialog med kunden, så vi får fornemmelse af byggeriet, rummene og hvordan disse skal bruges. Kun på den måde kan vi konvertere bygherres drømme og ønsker til smuk og funktionel arkitektur. For os er den menneskelige skala nemlig afgørende, og man kan sagtens skabe en god bolig eller en æstetisk og funktionel arbejdsplads, uden at man skal bygge et monument, forklarer Kim Fog Svendsen, arkitekt MAA.

– Det er først når de kreative streger er på papiret, at computerarbejdet går i gang. Selv i en moderne tid hvor mennesker og maskiner i stigende grad taler samme sprog, er det en dynamisk proces, hvor ingen af delene kan stå alene.

– Vi ser udfordringen i at skabe det bedste og smukkeste byggeri indenfor de rammer som bygherre, lovgivningen og økonomien tillader. Rent fagligt er det naturligvis altid spændende, når vi vinder en større arkitektkonkurrence, men vi finder sandelig også den faglige stolthed frem, når vi i et væsentligt mindre projekt kan gøre en forskel med få timers rådgivning, pointerer Kim Fog Svendsen.

Bæredygtigt og smukt er muligt

– At der over de seneste år er kommet stærk fokus på bæredygtighed og ikke mindst bæredygtige byggerier, hilser vi alle velkomment. Politisk set er det også besluttet, at Danmark skal være et foregangsland for miljøet, og den vision har vi helt naturligt inkorporeret lige fra starten i den nye virksomhed, pointerer David A. Brandt Klug.

– Bæredygtigt design bliver i stigende grad en integreret del af det at skabe et velfungerende miljø, og på sigt skal alle nye bygninger i landet kunne forsyne sig selv med energi. Derfor er det af afgørende betydning, at hele energiområdet fra begyndelsen tænkes ind i såvel arkitektur som indretning. På den måde bliver miljøkrav en del af det samlede udtryk, og ikke noget man efterfølgende forsøger at ”lappe på” for at føje aktuelle miljøkrav.

Skriv et svar