Erhvervsbyggeri

Siden er under opbygning

FORSLAG TIL ERHVERVS- OG BOLIGBEBYGGELSE MED FRODIGE TAGHAVER I KØBENHAVN

Forslag til 2000 m² ny kombineret erhvervs- og boligbebyggelse på en central beliggenhed i København. Bygningen er udført med smukke solrige taghaver for hver etage, løftet op over gadens støj og trafik, og fri af nabobygningernes slagskygger.

Det har været afgørende for projektets udformning at karreen består af bygninger i forskellig arkitektur og skala. På den baggrund har det været målet at den nye bygning kunne optage skalaforskydningerne, men samtidig imødekomme krav til en dagligvarebutik i stueetagen og ønsket om friarealer til områdets beboere.Enfamiliehuse, Sommer- og Fritidshuse

Nyt Domicil til ScanNet i Kolding


Se video om byggeriet af ScanNet i Kolding.
Det nye domicil som skulle rumme den innovative IT virksomhed ScanNet, stillede store krav til alle parter, hvilket medførte at der i dag står en smuk og funktionen bygning som danner nogle trygge fysiske rammer om virksomheden.Forslag, Ombygning, Skole- og Socialområde

Konkurrenceforslag til ErhvervsAkademi SydVest i Esbjerg


I et samarbejde mellem JESPER THYGE BRØGGER ApS, PLYSEN DESIGN ApS, NEW ARC ApS og BRANDT FISCHER A/S udarbejdes konkurrenceforslag til Erhvervsakadami Syd Vest i Esbjerg, efter prækvalifikation.Eftersyn og Vedligehold

Eftersyn og Vedligeholdelsesplan – E/F Grøndals Parkvejens Haveby III


Udarbejdelse af Vedligeholdelsesplan omhandlende etageejendomme med 176 boligenheder fordelt på to bygninger i 3 etager.Byfornyelse

Forslag til Udvidelse af Skole i Årslev på Fyn


DNA ARKITEKTER udarbejder forslag til udvidelse af skole i Årslev på Fyn.
Forslaget omhandler etablering af ny fløj med flere klasseværelser, et nyt lærerværelse samt velfærdsfaciliteter.

Samtidig lægger forslaget op til at den eksisterende fløj med klasseværelser forskønnes således at der opstår en velafbalanceret harmoni mellem det eksisterende og den nye udvidelse.E