Case: Materiel gården, Varde kommune

Design & Arkitektur | DNA Arkitekter har været igang med en utrolig spændende og seriøs kommunal tegneopgave.

Case:
Materiel gården, Varde kommune

DNA ARKITEKTERS OPLÆG:
Oplæg til en ny bebyggelse på den gamle materiel grund.

I oplægget har vi lagt væsentligt vægt på udearealerne og oplevelsen af liv mellem husene.
Grunden er ikke udnyttet hårdt i bebyggelsesgrad, hvilket var et stort ønske fra kommunes side.
Hertil har vi lavet et meget bevidst valg om en variation af de tre forskelle bygningstyper.
– Ved ens brug af materialer binder bebyggelsen sammen til et smukt helhedsbillede.

Varde kommune havde ligeledes et ønske om en bebyggelse uden karakter af karrèdannelse
Ved at forstærke variationen, skaber vores forslag et naturligt bindeled til de villakvarterer som området støder op til.
Samtidig giver variationen af leje- og ejer boliger samt lejligheder og enfamiliehuse, en styrket identitet via mangfoldigheden, som den øvrige Boulevardbebyggelse efterspørger.

Mvh.,
DNA Arkitekter.

Materiel gården_april2016

Materiel gården_april20164

Materiel gården_april20162

Materiel gården_april20163

Skriv et svar